JAZYK

Iné odvetvia

×

Iné odvetvia

Hľadáte si uplatnenie v inej oblasti ako opatrovanie alebo zdravotníctvo? Máme pre Vás veľa príležitostí pre výkon prác alebo služieb v mnohých ďalších sektoroch. Medzi inými ponúkame príležitosť pre šoférov, čašníčky, stavbárov, lešenárov, tesárov a pod.

Prečo my?

Žiadne sprostredkovateľské alebo registračné poplatky

Individuálny prístup

Motivujúce platové ohodnotenie

Široká škála ponúk prác alebo služieb

Zabezpečenie pohodlnej dopravy

24-hodinová on-line zákaznícka linka pre prípad núdze

S nami máte možnosť uplatnenia sa v rôznych oblastiach, predovšetkým v stavebnom priemysle, logistike, gastronómii, poľnohospodárstve, ale aj v mnohých ďalších odvetviach. Vážime si ľudí, ktorí sú odborníkmi vo svojej pracovnej oblasti. Naším cieľom je nájsť pre Vás príležitosť pre výkon práce alebo služby, ktorá je primerane ohodnotená a zaručí Vám spokojnosť a radosť pri jej výkone.

img

Postup

Formulár

Spravte prvý krok a vyplňte kontaktný formulár, poprípade k nemu nahrajte svoj štrukturovaný životopis a my Vás budeme kontaktovať.

Telefonát

Po obdržaní kontaktného formulára Vám zatelefonujeme kvôli doplneniu potrebných údajov o Vás, ako aj prevereniu Vašich jazykových znalostí.

Sprostredkovateľská zmluva

Zmluva, ktorú Vám zašleme na podpis kvôli súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely sprostredkovania príležitosti na vykonávanie prác alebo služieb.

Ponuka

Obdržíte popis ponuky prác alebo služieb s informáciami o pozícii a podmienkami. V prípade, že prejavíte o ponuku záujem, zašleme Váš profil klientovi, s ktorým následne absolvujete pohovor.

Súhlas klienta

Klient sa po obdržaní Vášho profilu maximálne do siedmych dní vyjadrí, či si vybral práve Vás.

Finálny krok

Ak áno, vybavíme potrebnú administratívu a s výkonom môžete začať v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste. Ak nie, hľadáme ďalej.

Otázky

Kliknite na otázku, ktorú chcete zodpovedať.

V rôznych odvetviach, predovšetkým v stavebníctve, logistike, gastronómii a poľnohospodárstve. Pre konkrétne ponuky pozrite voľné pozície.

V prvom rade je potrebné vyplniť kontaktný formulár. Celý proces nájdete tu.

Nič, u nás neplatíte žiadne sprostredkovateľské ani registračné poplatky. Ponúkame Vám bezplatné využitie našich služieb.

Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia a Slovensko sú hlavné krajiny, v ktorých ponúkame možnosť uplatnenia.

Áno, je nevyhnutná aspoň základná znalosť jazyka krajiny, v ktorej chcete vykonávať prácu alebo službu. Pre bližšie informácie si podrobne prečítajte Popis dopytu práce alebo služby.

Druh zamestnania závisí od konkrétnej ponuky ako aj od krajiny kam chcete vycestovať. Bližšie informácie nájdete v časti Požiadavky.

Áno, doloženie Vašich referencií z predchádzajúcich zamestnaní je vždy považované za veľkú výhodu a potenciálnym zamestnávateľom oceňované.

Máte inú otázku? Kontaktujte nás na +421 473 211 276

img

Požiadavky

Potrebné dokumenty pre všetky pracovné pozície:

- Občiansky preukaz

- Európsky preukaz zdravotného poistenia

- Doklad o vzdelaní

Existuje viacero možností, prostredníctvom ktorých môžete vykonávať práce alebo služby v závislosti od konkrétnej ponuky a klientom individuálne určených požiadaviek.


Prvým krokom k práci na živnosť je získanie Živnostenského oprávnenia.Živnostenský úrad

Navštívte miestne príslušný okresný úrad - odbor živnostenského podnikania (podľa Vašeho bydliska).

Formulár

Podajte žiadosť fyzickej osoby o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení http://www.minv.sk/?natural-persons.

Zdravotné poistenie

Zaregistrujte sa v systéme povinného zdravotného poistenia a sociálneho poistenia.

Daňový úrad

Registrujte sa na daňovom úrade.

Správny poplatok

Zaplaťte správny poplatok a doklad o zaplatení priložte k vyplnenej žiadosti http://www.minv.sk/?trade-licencing.

Oprávnenie

Oprávnenie na výkon živnosti vzniká dňom registrácie v živnostenskom registri odo dňa oznámenia, v prípade, že žiadosť bola bez chýb.

Predtým, než začnete pracovať, obdržíte pracovnú zmluvu uzavretú na základe Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.Výhody:

Pravidelná práca.

Nárok na platenú dovolenku.

Nárok na náhradu mzdy za určitých podmienok.

Nárok na niektoré dávky od štátu.

Stanovená výpovedná lehota v závislosti od odpracovaných rokov (po skončení skúšobnej doby).

Odpracované roky sa Vám započítavajú do dôchodku.

Predtým, než začnete pracovať, obdržíte pracovnú zmluvu uzavretú na základe Zákonníka práce.Výhody:

Pravidelná práca.

Nárok na platenú dovolenku.

Ste súčasťou sociálneho systému v krajine, kde máte uzatvorený pracovný pomer.

Právo na rovnaké výhody sociálneho zabezpečenia ako miestni zamestnanci.

Odpracované roky sa Vám započítavajú do dôchodku.